Xã Phong Vân tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng Miền Nam; mừng xã đạt chuẩn NTM nâng cao; trường TH và THCS đạt chuẩn Quốc gia.

06/05/2024 10:00

Chương trình giao lưu văn nghệ - là một trong những hoạt động nghệ thuật vui tươi - sôi nổi - góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng - toàn dân, toàn quân xã Phong Vân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước - tích cực lao động sản xuất - đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Xây dựng xã NTM kiểu mẫu trong năm 2024, góp phần thực hiện Chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

           Các tiết mục văn nghệ được nhân dân các thôn, giáo viên và học sinh các nhà trường tập luyện công phu, hấp dẫn, thu hút mọi lứa tuổi tham gia. Chương trình giao lưu văn nghệ đã thu hút được trên 1.000 người dân tham dự.