Hội Nông dân xã Phong Vân triển khai thực hiện công tác kiểm tra hoạt động uỷ thác cho vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ba Vì theo kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024.

27/06/2024 17:07

Thực hiện các nhiệm vụ trong tâm của Hội và chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024 về hoạt động nhận uỷ thác cho vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Ngay từ những tháng đầu năm 2024, bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ với NHCSXH huyện trong việc triển khai thực hiện tốt nguồn vốn cho vay tăng trưởng,  Hội Nông dân xã Phong Vân tập trung làm tốt công tác kiểm tra giám sát việc cho vay vốn tín dụng ưu đãi nhận ủy thác, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động ủy thác vốn vay, qua đó giúp cho công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và xây dựng nông thôn mới nâng cao của địa phương xã Phong Vân đạt được nhiều kết quả tích cực.

Xác định công tác vận động, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ mà trong những năm qua Hội Nông dân xã Phong Vân quan tâm. Tính đến nay Hội Nông dân xã Phong Vân  đã phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện thực hiện các nội dung ủy thác cho vay  thông qua các chương trình  như: hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giải quyết việc làm, hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, tổng dư nợ đến nay hơn 8.907 tỷ đồng, giải quyết cho 133 hộ vay, tại 4 Tổ TK&VV.

Hàng năm, Hội Nông dân xã xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát của cả năm để thực hiện theo quí và 6 tháng đầu năm, đảm bảo 100% tổ tiết kiệm vay vốn và mỗi tổ tiết kiệm vay vốn kiểm tra ít nhất 90% hộ vay. Đồng thời kiểm tra sử dụng vốn vay đối với 100% hộ vay vốn sau 30 ngày kể từ ngày giải ngân cho vay.  Đến ngày 09/06/2024 Ban thường vụ hội kiểm tra 2 tổ TK&VV và kiểm tra 90% hội viên vay. Kết quả kiểm tra 78 hộ vay tổng số tiền 4.190 triệu đồng, các hộ vay sử dụng đúng mục đích trả lãi, tham gia gửi tiết kiệm hàng tháng đầy đủ. Tổ trưởng sắp xếp hồ sơ gọn gàng.

Đồng thời Hội Nông dân xã Phong Vân đã tập trung chỉ đạo các Chi hội thực hiện tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền các vấn đề như trợ cấp cho hội viên nghèo, khó khăn trong những dịp tết nguyên đán, những ngày lễ trọng đại của đất nước.

Song song với các hoạt động giải ngân cho hội viên nông dân vay vốn, hội Nông dân xã kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác với nội dung kiểm tra tập trung vào văn bản đã ký kết về vay vốn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng vay vốn đảm bảo sử dụng vốn vay. Đồng thời phối hợp cùng ngành chức năng tạo điều kiện cho hộ vay tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt và phương pháp quản lý nguồn vốn.

Description: KT_HND_26 (2).jpg